ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | سمت تحصیلات ایمیل | شماره تماس
1 فلاح كردآبادي مهدينگهبان
2 يوسفيان سپيدهكارشناس آموزش فوق لیسانس
3 یوسفی كیوان 5779759723@qaemiau.ac.ir
4 موسوی سیده مریم 2060298822@qaemiau.ac.ir
392
5 عشری مهدیکارشناس پژوهش فوق لیسانس mehdi.oshri@gmail.com
42155223
6 یوسفی فهیمهکارشناس کارگزینی هیات علمی
7 عبدی شهرودی علیکارشناس امور حراست
011-42155225
8 ولی عزت الهكارشناس آموزش
9 اصفهانی سیده فاطمهکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (قرآن و عترت) دکتری
10 عطائیان مهدی
11 عباسی هتكه پشتی یونسنگهبان
12 سیر هادینگهبان
13 مهری خنكداری عطاء الهنگهبان
14 صمدی رمضان
01142155137-334
15 ذبیحی شوركایی ولی الله
16 قدوسی نژاد حسنمسئول تدارکات
17 باباتبارتپه رودی امیر
18 طاهری گرجی ابوالحسن
19 شاكری المشیری ناصررییس اداره امور اداری و منابع انسانی
20 مومنی كوچكسرایی سكینهمسئول امور پشتیبانی دانشکده علوم پایه