دکتر زارع نژاد مطرح کرد:دانشکده مهارت و کار آفرینی در بحث درآمد غیر شهریه ای می تواند کمک کار دانشگاه باشد. چاپ


دکتر زارع نژاد  سرپرست واحد قائم شهر در مراسم معارفه رئیس و معاونین دانشکده مهارت و کار آفرینی واحد قائم‌شهر گفت: دانشکده مهارت و کار آفرینی در بحث درآمد غیر شهریه ای می تواند کمک کار دانشگاه باشد.

 alt

به گزارش روابط عمومی واحد قائم شهر در مراسمی با حضور دکتر مهرداد زارع نژاد سرپرست واحد ، اعضای هیات رئیسه ، دکتر بابایی معاونت ، معاونین و کارکنان دانشکده مهارت و کار آفرینی  ، دکتر "مجتبی کشاورز"بعنوان  رئیس دانشکده مهارت و کار آفرینی ،   دکتر" امیر تقی پور"بعنوان معاون آموزشی دانشکده مهارت و کار آفرینی  و دکتر "سید موسی حسینی" بعنوان معاون توسعه‌ فعالیت های کار بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر  معرفی شدند.

alt