اطلاعیه خدمات آموزشی - دانشجوئی شیوع ویروس کرونا از تاریخ 29 تیر لغایت 10 مرداد چاپ


قابل توجه دانشجویان و مراجعین  گرامی واحدقائم شهر

باتوجه به «شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز در استان مازندران» و مصوب ستاد کرونا دانشگاه آزاداسلامی مازندران با حضور مدیران گروه های آموزشی کلیه خدمات آموزشی، دانشجوئی،
مالی- اداری و فارغ التحصیلی از تاریخ ۲۹ تیر لغایت ۱۰ مرداد روزهای یکشنبه و سه شنبه انجام می گردد.

ضمناً مابقی روزهای هفته همکاران جهت انجام کارهای ضروری بصورت کشیک در دانشگاه حضور دارند.

لطفابرای هم کلاسی های خود رسانه باشید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر