قابل توجه دانشجویان عزیزی که بعلت مبتلا به کرونا درجلسه امتحان نیمسال دوم 98/99 حضور نداشتند چاپ

قابل توجه دانشجویان عزیزی که بعلت مبتلا به کرونا درجلسه امتحان نیمسال دوم 98/99 شرکت نکردند، لطفا تا دوشنبه مورخ 30 تیر اسناد پزشکی دال برمثبت بودن به ویروس کرونا را به دانشکده های مربوطه جهت ارسال و اخذ مجوز از تهران تحویل مدیر آموزش نمایید.

درغیر اینصورت دانشگاه هیچگونه مسئولیتی دراین خصوص ندارد

باتشکر

روابط عمومی واحدقائم شهر