اطلاعیه مهم : امتحان مجدد برای دانشجویانی که به کرونا مبتلاشدند چاپ

alt

اصلاحیه

اطلاعیه مهم:

قابل توجه آن دسته ازدانشجویانی که به دلیل بیماری کرونا موفق به شرکت در امتحان پایان ترم 982 نشده اند


می رساند می توانند باارائه مدرک پزشکی مورد تأئید پزشک و ستاد کرونا محل سکونت خود جهت شرکت در آزمون مجدد

به مدیر آموزش دانشکده های خود تا تاریخ 23 شهریور مراجعه نمایند.