آموزش تصحیح آزمون های آنلاین پایان ترم نیمسال اول 1400-1399 ویژه اساتید چاپ

طرح سوال آزمون های آنلاین

آموزش تصحیح آزمون های آنلاین پایان ترم نیمسال اول 1400-1399 ویژه اساتید

مراحل تصحیح آزمون:

1- ورود به سایت وادانا از طریق آدرس:    http://vadana38.iauec.ac.ir

2- ورود به مسیر تصحیح آزمون

3- انتخاب آزمون برگزار شده

4- انتخاب گزینه نتایج از منوی اقدامات

5- تصحیح پاسخ نامه های آنلایندانلود