عضو گروه آموزشی
نام: آرش
نام خانوادگی: ابراهیم آبادی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی معدن و زمین شناسی
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/ae.html
ایمیل: Arash.xer@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارائه مدلي براي پيش بيني عملكرد ماشين هاي بازويي حفر تونل - رودهدر
2 کارشناسی ارشد مهندسي معدن دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تحلیل پایداری و طراحی بهینه نگهداری تونل شماره 901 بلوک مرکزی معدن زغالسنگ سنگرود
3 کارشناسی مهندسي معدن دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن سرب و روی انگوران