مدیرکل نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی از واحد قائم شهر بازدید کرد چاپ

alt

حجت الاسلام شفیعی مدیرکل نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی' طاهری رئیس اداره نظارت و ارزیابی منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی' احمدی بازرس اداره کل نظارت و بازرسی منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی از محل برگزاری امتحانات نیمسال دوم واحد قائم شهر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی واحد قائم شهر ' شفیعی مدیرکل نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی از پیمان ولیپور رئیس واحد قائم شهر و دیگر عوامل اجرائی برگزاری امتحانات قدر دانی کرد و گفت: در طی بازدید بعمل آمده از واحد قائم شهر تمام پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی در تمام بخش ها رعایت شده و امتحانات در سلامت کامل در حال برگزاری است.

وی افزود: با توجه به ورود منحوس کرونا به کشور  اداره کل بازرسی دانشگاه آزاد اسلامی با در نظر گرفتن سلامت دانشجویان در تمام مقاطع برنامه ای تدوین و به کلیه واحدها در سراسر کشور ابلاغ کرد.

وی تصریح کرد: در سطح منطقه سه 59 مرکز امتحانی وجود دارد که برای نظارت بیشتر و ارزیابی دقیق تر از عملکرد وضعیت امتحانات به ازاء هر واحد یک فرد امین و با تجربه انتخاب شد تا به نحوه برگزاری امتحانات بصورت روزانه نظارت کند .

مدیر کل بازرسی و نظارت منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی از حوزه های آموزشی و دانشجویی که برای سلامت دانشجویان در زمان برگزاری امتحان حضور پررنگی داشتند قدردانی کرد.

وی راه اندازی طرح تعاون از سوی دکتر علمائی برای دانشجویان غیر بومی را بسیار خوب دانست و گفت: ویروس منحوس کرونا باعث شد تا دانشگاه آزاد اسلامی به ظرفیت های واقعی خود در بخش IT و نرم افزاری پی ببرد و کمک کار دانشجویان غیربومی شد تا بتوانند در محل سکونت خود امتحان دهند  که مورد استقبال خانواده های دانشجویان نیز قرار گرفت.

مدیر کل بازرسی ونظارت دانشگاه آزاد اسلامی از کلیه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران که برای هر چه بهتر برگزار شدن امتحانات با توجه به شرایط موجود تلاش می کنند قدردانی کرد.

alt