سامانه ثبت نام مصاحبه آزمون دکترای تخصصی سال 99 چاپ

alt

سامانه ثبت نام مصاحبه آزمون دکترای تخصصی سال 99

ضمن تبريک به داوطلبان آزمون دکتري تخصصي سال99 که در دانشگاه آزاد اسلامي به مرحله مصاحبه علمي راه يافته اند بدينوسيله شيوه  و چگونگي اجراي مصاحبه علمي اين دوره به شرح ذيل اعلام مي شود:

1- با توجه به شرايط خاص شيوع ويروس کرونا و نظر به مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشـجو در دوره هاي تحصيلات تکميلي مصاحبه سال جاري اين دوره به صورت مجازي برگزار مي شود.

2- داوطلباني که بر اساس نتايج اوليه انتخاب رشته واجد شرايط دعوت به مصاحبه شده و تمايل به شرکت در اين مرحله از ارزيابي علمي و تخصصي را دارند لازم است از ساعت 11 امروز يک شنبه 23 شهريور ماه لغايت ساعت 24 روز چهار شنبه مورخ  26 شهريور ماه با مراجعه به سامانه اين مرکز به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته (يا رشته هاي) مورد نظر خود جهت ثبت نام و حضور در مصاحبه علـمي اقدام نمايند. عدم ثبت نام در سـامانه فوق در موعد مقرر به منزله انصراف از پذيرش خواهد بود.

3- داوطلبان در زمان ثبت نام جهت مصاحبه لازم است نسخه اي از سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي خود را بر اساس فرمي که از از طريق سامانه فوق قابل دريافت است، تهيه ودر قالب فايل pdf در زمان ثبت نام در سامانه بارگذاري نمايند.

4- آن دسته از مربيان شاغل در دانشـگاهها و مؤسـسات آموزش عالي و دستگاههاي اجرايي که متـقاضي اسـتفاده از اين سهـميه در دانشگاه آزاد اسـلامي مي باشند لازم است موافقت نامه محل خدمت خود را به همراه نسـخه اي ازآخرين حکم کارگزيني در قالب فايل pdf در مـحل در نظر گرفته شده در سـامـانه بارگذاري نمايند. مربيان شـاغل در واحـدهاي تابعه دانشگاه آزاد اسلامي نيازي به بارگذاري مدارک در اين مرحله ندارند و سوابق آنها رأساً از مرکز جذب هيأت علمي سـازمان مرکزي دانشگاه استعلام خواهد شد.

5- از آنجايي که واحدهاي دانشگاهي منتخب در سـطح کشور ميزبان داوطلبان به منظور مصاحبه مجازي مي باشند لازم است داوطلبان بر اساس محل اقامت خود يکي ازواحدهاي دانشگاهي را به عنوان حوزه برگزاري مصاحبه علمي مجازي،در سامانه انتخاب و ثبت نمايند. مصاحبه کليه رشته/گرايش هاي ثبت نامي فرد تنها در يک واحد دانشگاهي که توسط داوطلب انتخاب شده انجام خواهد شد و امکان ويرايش محل مصاحبه تا آخرين مهلت ثبت نام وجود دارد. واحدهاي دانـشگاهي محل مصاحبه داوطلباني که شـهر تهران را انتخاب نموده اند در زمان اعلام تاريخ و زمان مصاحبه توسط مرکز سنجش، پذيرش و فارغ التحصيلي تعيين و اعلام خواهد شد.

6- تاريخ و زمان مصـاحبه در موعد مقرر توسـط مرکز سـنجش، پذيرش و فارغ التحصيلي اعلام خواهد شد.

7- حضور داوطلبان در واحد دانشگاهي منتخب به منظور شرکت مصاحبه علمي (به صورت مجازي) در تاريخ و زمان اعلام شده الزامي بوده و عدم حضور داوطلب در موعد مقرر به منزله انصراف از پذيرش خواهد بود.

روابط عمومي مرکز سنجش،پذيرش و فارغ التحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي

لطفاً جهت ورود به سامانه ثبت نام ، کد دسترسی انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی (عدد 7 رقمی مندرج در ذیل کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ) و کد ملی خود را وارد نمایید .

سامانه ثبت نام مصاحبه آزمون دکترای تخصصی سال 99