حذف و اضافه دانشجویان تا ۲۲ مهر تمدید شد چاپ

alt

حذف و اضافه دانشجویان تا ۲۲ مهرماه تمدید شد.

دانشجویان می‌توانند در بازه زمانی اعلام شده با مراجعه به سایت آموزشیار نسبت به فرآیند حذف و اضافه اقدام کنند.

برای همکلاسی های خودت بفرست


┄═✼═

♻️ دانشگاه آزاداسلامی قائم شهر را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.????

https://t.me/iauqaem


https://instagram.com/qaemiau