عضو گروه آموزشی
نام: مرتضی
نام خانوادگی: خرمی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: الهيات و معارف اسلامي
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/mkh.html
https://orcid.org/0000-0002-6977-3330 : ORCID
ایمیل: m.kh49@yahoo.com , morteza.khorami@qaemiau.ac.ir
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد ---
2 کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران جهاد و دفاع در نهج البلاغه
3 دکتری تخصصی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران روش شناسی شیخ صدوق در تدوین حدیث