ثبت‌نام و انتخاب رشته دکتری تخصصی بدون آزمون (استعدادهای درخشان مهر 99) تمدید تا 10 شهریور چاپ

alt


بازگشت به صفحه پذیرش دانشجوآخرین مهلت ثبت نام 10 شهریور 99 و حداقل معدل 17 براي رشـته هـاي دامپزشـکی، 18/50 رشته‌هاي علوم انسانی و 17/50 براي سـایر رشـته‌هـا،دارا بودن حداقل نمره پایان‌نامـه 18/50 یا درجه عالی جهـت کلیـه رشته‌ها 

مهم: زمان دانش‌آموختگی و محل آن مانعی برای ثبت نام ندارد

رشته‌های دکتری بـدون آزمون (استعدادهاي درخشان) واحد قائم‌شهر شامل:

به اطلاع متقاضیان ثبت نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد سال 99 دانشگاه آزاد اسلامی می­‌‌رساند، ثبت نام از ساعت 13 پنج‌شنبه مورخ 16 مرداد ماه آغاز و تا 10 شهریور 99 ادامه خواهد داشت.

دفتر خدمات مشاوره و هدایت تحصیلی دانشگاه ازاد آسلامی واحد قائم شهر در ساعات اداری شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 صبح 16

نشانی- قائم شهر- جنب پل تلار- دانشکده علوم انسانی- اتاق 317 آقای مهندس صمدی

ثبت نام دوره بدون آزمون مقاطع کارداني و کارشناسي پذيرش بر اساس صرفا سوابق تحصيلی(تمدید تا 7 مهر 99)

تلفن: 01142251347  -  موبایل: 09025471214گروه علوم انسانی


رشته‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت ظرفیت نهایی پذیرش
آموزش زبان انگليسي (20312) زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
حسابداري (20301)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
حقوق بين الملل عمومي (20815)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
حقوق جزا و جرم شناسی (20805)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
حقوق خصوصي (20807)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
زبان شناسي (20394)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
زبان و ادبيات فارسي (20101)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مديريت رسانه (21181)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي (21287)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مديريت دولتي - مديريت تطبيقي و توسعه (21289)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني (21216)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش

گروه فنی مهندسی


رشته‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت ظرفیت نهایی پذیرش
مهندسي شيمي (40201)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مهندسي عمران -  سازه (40471)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مهندسي معدن- اکتشاف مواد معدنی (40541)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مهندسي معدن استخراج مواد معدنی (40411)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مهندسي نساجي - تکنولوژي نساجي (40803)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مهندسي نساجي - شيمي نساجي و علوم الیاف (40819)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش

گروه علوم پایه


رشته‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت ظرفیت نهایی پذیرش
آمار (30801)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
رياضي - آناليز (30113)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
زیست شناسی جانوري - سلولی و تکويني (30496)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
زیست شناسی گیاهی- فيزيولوژي (30598)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
میکروبیولوژی(30507)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
شيمي - شيمي آلي (30314)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
شيمي - شيمي فيزيک (30313)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

رشته‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت ظرفیت نهایی پذیرش
اقتصاد کشاورزي - اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي کشاورزي (50174)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست (50173)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
اقتصاد کشاورزي - بازاريابي محصولات کشاورزي (50172)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
اقتصاد کشاورزي - سياست و توسعه کشاورزي (50179 )زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
اگرو تکنولوژی- علوم علفهاي هرز (50669)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
اگرو تکنولوژی- فیزیولوزی گیاهان زراعی  (50670)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
علوم دامی- تغذیه طيور (50121)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
علوم دامی- تغذيه دام (50118)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
علوم و مهندسی آب- آبياري و زهکشي (50656)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
علوم و مهندسي آبخيز-  حفاظت آب و خاک(50650)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
علوم ومهندسی شیلات- تکثير و پرورش آبزيان (50431)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش