مشخصات و وصیت‌نامه شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

مشخصات و وصیت‌نامه شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

alt

شهید ابراهیم یوسفی شهيد سيد احمدجعفري شهيد محمداسماعیل شكوري 

 
شهيد محمداسماعیل شكوري


شهيد ذات ا... صابريان جویباری شهيد شعبان فكوری جویباری شهيد محمدصادق بخشي شهيد مرتضي جهانيان 

 


شهيد نادعلي رضايي 

 


شهيدغلام رضا اميري