اعتبارسنجی مجلات ایرانی و خارجی علمی پژوهشی برای دریافت امتیاز پژوهشی چاپ

اعتبارسنجی مجلات ایرانی و خارجی علمی پژوهشی

در این بخش فهرست مجلات و انتشارات معتبر، فهرست نشریات علمی - پژوهشی حوزه های علمیه، فهرست مجلات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد، فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر مورد استفاده برای چاپ و انتشار مقالات علمی پژوهشی مورد استفاده برای اخذ امتیاز پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد، اساتید دانشگاه(تشویقی مقاله و پژوهانه) و ترفیع و ارتقاء آمده است.

فایل‌های موجود در این بخش قابل دانلود بوده و بعد از هر بخشنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی به روز می‌شود