لیست رشته های کاردانی ناپیوسته (بدون آزمون) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر چاپ

alt

گروه علوم انسانی

رشته‌های کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت
امور گمرکي (21202) زن و مرد
کاردانی امور دولتی (21376) زن و مرد
کاردانی آموزش  و پرورش ابتدايي (20571) زن و مرد
کاردانی آموزش آموزش ديني و عربي (20207) زن و مرد
کاردانی آموزش زبان انگليسي (20307) زن و مرد
کاردانی آموزش زبان و ادبيات فارسي (20123) زن و مرد
کاردانی حسابداري (21380) زن و مرد
کاردانی علوم ورزشی (21480) زن و مرد

گروه علوم پایه

رشته‌های کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت
آمار (30801) زن و مرد
تربیت معلم آموزش رياضي (30116) زن و مرد
تربیت معلم آموزش علوم تجربي (30539) زن و مرد

گروه فنی و مهندسی

رشته‌های کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت
استخراج معدن (40554) زن و مرد
کاردان فني پل سازي و ابنيه فني (40372) زن و مرد
کاردان فني عمران- بتن (40972) زن و مرد
کاردان فني عمران- شبکه و تصفیه خانه آب (40973) زن و مرد
کاردان فني عمران- شبکه و تصفیه خانه فاضلاب (40974) زن و مرد
کاردان فني کارهاي عمومي ساختمان (40423) زن و مرد
کاردان فني نساجي (40832) زن و مرد

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

رشته‌های کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت
تکنولوژي توليدات دامي (50605) زن و مرد
تکنولوژي توليدات گياهي (50606) زن و مرد
تکنولوژي جنگلداري (50613) زن و مرد
تکنولوژي شيلات (50514) زن و مرد
تکنولوژي مرتع و آبخيزداري (50614) زن و مرد

گروه هنر و معماری

رشته‌های کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت
معماری (60206) زن و مرددفتر خدمات مشاوره و هدایت تحصیلی دانشگاه ازاد آسلامی واحد قائم شهر در ساعات اداری شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 صبح 16


نشانی: قائم شهر- جنب پل تلار- دانشکده علوم انسانی- اتاق 317 آقای مهندس صمدی

تلفن: 01142251347 - موبایل: 09025471214