ولی پور , پیمان پولادین ملت با رهبر معظم انقلاب اسلامی ناگسستنی است( روزنامه کرانه) چاپ

alt