اطلاعیه تزریق واکسن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی چاپ

alt

قابل توجه دانشجویان گرامی ؛
علاوه براعلام‌ وزارت بهداشت جهت ثبت نام‌دانشجویان درسامانهhttp://salamat.gov.ir و سامانه‌http://azadhr.healthehr.ir؛
 بدین وسیله به اطلاع می رساند جهت دسترسی آسان باهمت دانشگاه آزاداسلامی قائم شهر ومعاونت بهداشت علوم‌پزشکی مازندران،مشخصات کلیه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی قائم شهر درسامانه پارسا معاونت بهداشت علوم پزشکی مازندران بارگذاری گردید.
 دانشجویان گرامی میتواند با مراجعه به ستادهای واکسیناسیون  از طریق سامانه پارسا احرازهویت گردیده و واکسیناسیون این عزیزان امکان پذیرخواهد بود
لطفا برای همکلاسیهای خود رسانه باشید.