اطلاعیه تسویه بدهی چاپ


alt

قابل توجه دانشجویان محترم


با توجه به ایجاد محدودیت در سیستم کلاس مجازی (وادانا) نسبت به تسویه بدهی خود در اسرع وقت اقدام نمائید.