کتاب کاربردهای زیست فناوری در صنایع غذایی چاپ

کاربردهای زیست فناوری در صنایع غذایی

کتاب " کاربردهای زیست فناوری در صنایع غذایی " توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد قائم‌شهر، کتاب " کاربردهای زیست فناوری در صنایع غذایی "  تالیف فاطمه اردستانی، توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسید.
در پیشگفتار این کتاب آمده است:

این کتاب به بررسی و معرفی برخی از کاربردهای زیست فناوری در علوم و صنایع غذایی می پردازد. حوزه‌هایی که عموماً در زمره فناوری های نوین به شمار می آیند. کتاب حاضر دستاورد تجربیات و مطالعات نویسنده در طول 10 سال تدریس و تحقیق در زمینه زیست‌فناوری و ارتباط آن با صنایع غذایی می باشد که در شش فصل تدوین گردیده است.

فصل اول به بررسی جنبه های مختلف کاربرد پسماندهای مواد غذایی برای تولید سوخــت های زیستی پرداخـــته شده است. این مبحث دارای اهمیت ویژه ای از لحاظ زیست محیطی می باشد.

فصل دوم تولید پروتئین تک یاخـــته مورد بررسی قـــرار می گیرد که در واقع یکی از وجوه اشتراک بارز مابین زیست‌فناوری و صنایع غذایی است.

فصل سوم این کتاب بر استفاده از ترکیبات طبیعی برای کنترل میکروب ها و حشرات متمرکز شده است.

فصل چهارم کنترل بیولوژیکی میکروب های عامل فساد مواد غذایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

فصــل پنجــم فیــلم ها و پوشش های خوراکی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایــی به‌عــنوان بسته بندی‌هـــای زیست تخریب پذیر و قابل تجزیه توسط میکروارگانیسم های خاک معرفی شده اند.

فصــل ششم به فناوری های زیستی برای تولید اسیدهای آلی پرداخته شده که در صنایع غذایی به عنوان طعم دهنده و نگهدارنده دارای کاربردهای متعددی هستند.

کتاب حاضر به عنوان منبع درسی مناسبی برای دانشجویان رشته های مهندسی شیمی، مهندسی کشاورزی با گرایش صنایع غذایی و بیوتکنولوژی در مقــاطــع کارشناسی ارشد و دکتری قابل استفاده می‌باشد.


شایان ذکر است این کتاب در ۶  فصل، به بازار کتاب عرضه شده است. علاقمندان میتوانند کتاب مذکور را از طریق انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر؛ خریداری نمایند.