دکتر علی‌اکبری خبر داد افزوده شدن قابلیت جستجوی ظرفیت آزاد استاد راهنما و مشاوره به سامانه پژوهشیار چاپ
مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور پژوهشی و مجری طرح پایش، از اضافه شدن قابلیت جستجو و نمایش ظرفیت آزاد اساتید این دانشگاه در سامانه پژوهشیار جهت راهنمایی یا مشاوره پایان‌نامه/ رساله دانشجویان خبر داد.
افزوده شدن قابلیت جستجوی ظرفیت آزاد استاد راهنما و مشاوره به سامانه پژوهشیار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمد علی‌اکبری مشاور رئیس دانشگاه در امور پژوهشی و مجری طرح پایش آزاد، از اضافه شدن قابلیت جستجو و نمایش ظرفیت آزاد اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه پژوهشیار خبر داد و گفت: در راستای ارتقا و به‌روز رسانی سامانه پژوهشیار، امکان جستجوی ظرفیت آزاد تمامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در یک رشته گرایش‌ جهت راهنمایی یا مشاوره پایان‌نامه/ رساله به پنل کاربری دانشجویان افزوده شد. از این پس دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند از این ویژگی پژوهشیار برای انتخاب استاد راهنما و مشاوره خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: پیش از این دانشجویان برای کسب اطلاع از ظرفیت آزاد استاد مدنظر خود باید به مدیر گروه آموزشی واحد دانشگاهی خود مراجعه می‌کردند، با اجرای طرح پایش و به‌روز رسانی سامانه پژوهشیار، اکنون امکان جستجوی ظرفیت آزاد تمامی اساتید در یک رشته گرایش در سه سطح کشور، استان و واحد دانشگاهی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شده است.

دکتر علی‌اکبری تأکید کرد: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از طریق پنل کاربری خود در سامانه پژوهشیار، پس از اطلاع از وضعیت ظرفیت استاد مورد نظر خود و با موافقت مدیر گروه آموزشی، می‌توانند از ظرفیت این اساتید به عنوان استاد راهنما یا مشاوره استفاده کنند.