اطلاعیه امتحانات چاپ

alt

دانشجوی گرامی،

با توجه به آغاز امتحان پایان ترم از روز شنبه مورخ 18 دی 1400 خواهشمندیم به دلیل تغییر ساعت برخی از سانسهای امتحانی، با مراجعه به سامانه آموزشیار یا وادانا، از آخرین تغییرات در زمان امتحان مطلع شوید.