پژوهشکده فناوریهای علوم و مهندسی چاپ

واحد همکاری با شرکتهای دانش بنیان و فن آور

  • دعوت از کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش خصوصی و مؤسسات خدماتی دانش بنیان در زمینه علوم و تکنولوژی
  • برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی در رشته های علوم و مهندسی
  • دعوت از مدیران موفق در زمینه فضای کسب و کار
  • فروش ایده ها و محصولات منتج از تحقیقات اعضای هیأت علمی و دانشجویان


واحد حمایت از اعضای هیأت علمی و دانشجویان

  • جذب دانشجویان علاقه مند و تشکیل پایگاه اطلاعاتی مخترعین و مبتکرین دانشگاه
  • ایجاد ارتباط متقابل بین دانشجویان و کارآفرینان
  • حمایت از دانشجویان و اعضای هیأت علمی برای توسعه ایده های خلاق در جهت فضای کسب و کار


واحد فارغ التحصیلان

  • تشکیل پایگاه اطلاعات فارغ التحصیلان و زمینه سازی برای اشتغال در بخش خصوصی
  • تلفنهای تماس: 09381607712 دکتر محمدرضا طوسی