شروع ثبت نام تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی "وزارت علوم"

"قابل توجه دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"

با عنایت به شروع ثبت نام وام وزارت علوم دانشجویان متقاضی جهت ثبت نام و تشکیل پرونده به سامانه bp.swf.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

مبالغ وام شهریه برای تمامی متقاضیان تحصیلی به شرح جدول زیر می باشد:

نام وام

ضوابط پرداخت

مبلغ (به ریال) مصوب نیمسال اول 99-98

شهریه

کاردانی و کارشناسی

7500000

کارشناسی ارشد ناپیوسته

15000000

دکتری تخصصی

35000000


*ضمنأ مهلت ثبت نام تا پایان نیمسال جاری می باشد.

صندوق رفاه دانشجویی