جستجو  عنوان | تاریخ | نویسنده | بازدیدها
چاپ کتاب مهاجرت علویان به ایران و پیامدهای آن توسط دکتر رجبعلی عیلزاده
نشر رسانش نوين منتشر کردمهاجرت علویان به ایران و پیامدهای آن  بخشی از کتاب مهاجرت علویان به ایران و پیامدهای آنمولف: دکتر رجبعلی علیزاده استادیار و عض...
ادامه ی مطلب | تاریخ : جمعه, 09 آبان 1399 | نویسنده : پیمان ولی پور | بازدیدها : 697
کتاب رهبری یادگیری
کتاب "رهبری یادگیری" توسط انتشارات علیم نور به چاپ رسید.به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد قائم‌شهر، کتاب " رهبری یادگیری "  تالیف ندا اسماعیلی، ...
ادامه ی مطلب | تاریخ : شنبه, 08 شهریور 1399 | نویسنده : دیفایا | بازدیدها : 1265
کتاب تزار عشق و تکنو
کتاب " تزار عشق و تکنو" توسط انتشارات فرهنگ نشر نو به چاپ رسید.به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد قائم‌شهر، کتاب "تزار عشق و تکنو"  به ترجمه مریم...
ادامه ی مطلب | تاریخ : شنبه, 08 شهریور 1399 | نویسنده : دیفایا | بازدیدها : 894
کتاب در اتاقم را به روی خودم قفل می‌کنم
کتاب " در اتاقم را به روی خودم قفل می‌کنم" توسط انتشارات نشرقطره به چاپ رسید.به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد قائم‌شهر، کتاب " در اتاقم را به روی خود...
ادامه ی مطلب | تاریخ : شنبه, 08 شهریور 1399 | نویسنده : دیفایا | بازدیدها : 893
کتاب مهندسی فرایندهای زیستی
کتاب " مهندسی فرایندهای زیستی " توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسید.به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد قائم‌شهر، کتاب " مهندسی فرایندهای زیس...
ادامه ی مطلب | تاریخ : شنبه, 08 شهریور 1399 | نویسنده : دیفایا | بازدیدها : 920
کتاب کاربردهای زیست فناوری در صنایع غذایی
کتاب " کاربردهای زیست فناوری در صنایع غذایی " توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسید.به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد قائم‌شهر، کتاب " کاربرده...
ادامه ی مطلب | تاریخ : شنبه, 08 شهریور 1399 | نویسنده : دیفایا | بازدیدها : 1087
کتاب طراحی مبتنی بر مولفه صفحات وب
کتاب " طراحی مبتنی بر مولفه صفحات وب" توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسید.به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد قائم‌شهر، کتاب " طراحی مبتنی بر ...
ادامه ی مطلب | تاریخ : یکشنبه, 05 مرداد 1399 | نویسنده : دیفایا | بازدیدها : 1089