لیست رشته های کاردانی ناپیوسته (بدون آزمون) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر طباعة
There are no translations available.

alt

گروه علوم انسانی

رشته‌های کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت
امور گمرکي (21202) زن و مرد
کاردانی امور دولتی (21376) زن و مرد
کاردانی آموزش  و پرورش ابتدايي (20571) زن و مرد
کاردانی آموزش آموزش ديني و عربي (20207) زن و مرد
کاردانی آموزش زبان انگليسي (20307) زن و مرد
کاردانی آموزش زبان و ادبيات فارسي (20123) زن و مرد
کاردانی حسابداري (21380) زن و مرد
کاردانی علوم ورزشی (21480) زن و مرد

گروه علوم پایه

رشته‌های کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت
آمار (30801) زن و مرد
تربیت معلم آموزش رياضي (30116) زن و مرد
تربیت معلم آموزش علوم تجربي (30539) زن و مرد

گروه فنی و مهندسی

رشته‌های کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت
استخراج معدن (40554) زن و مرد
کاردان فني پل سازي و ابنيه فني (40372) زن و مرد
کاردان فني عمران- بتن (40972) زن و مرد
کاردان فني عمران- شبکه و تصفیه خانه آب (40973) زن و مرد
کاردان فني عمران- شبکه و تصفیه خانه فاضلاب (40974) زن و مرد
کاردان فني کارهاي عمومي ساختمان (40423) زن و مرد
کاردان فني نساجي (40832) زن و مرد

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

رشته‌های کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت
تکنولوژي توليدات دامي (50605) زن و مرد
تکنولوژي توليدات گياهي (50606) زن و مرد
تکنولوژي جنگلداري (50613) زن و مرد
تکنولوژي شيلات (50514) زن و مرد
تکنولوژي مرتع و آبخيزداري (50614) زن و مرد

گروه هنر و معماری

رشته‌های کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت
معماری (60206) زن و مرددفتر خدمات مشاوره و هدایت تحصیلی دانشگاه ازاد آسلامی واحد قائم شهر در ساعات اداری شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 صبح 16


نشانی: قائم شهر- جنب پل تلار- دانشکده علوم انسانی- اتاق 317 آقای مهندس صمدی

تلفن: 01142251347 - موبایل: 09025471214