ارتباط با پشتیبانی سامانه آموزشـــیار طباعة
There are no translations available.

alt


جهت پرسش و پشتیبانی سامانه آموزشیار به نشانی https://pasokh.iau.ac.ir  مراجعه نمایید.

این سامانه به منظور پاسخگویی برخط به سوالات احتمالی واحدهای دانشگاهی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص کاربری و راهبری  سامانه آموزشـیار طراحی و پیاده سازی شده است.


راه های ارتباط با پشـتیبانی ســــامانه آموزشــــــیار

۰۲۱-۴۷۹۱۹۱۰۰ pasokh.iau.ac.ir


برای دریافت راهنمای استفاده از سامانه آموزشیار لطفا کلیک کنید.