اطلاعیه امتحانات معوق شده طباعة
There are no translations available.به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند تاریخ برگزاری امتحانات معوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر به شرح ذیل اعلام می گردد :


◀️۱- امتحانات مورخه 95/10/20 به روز یکشنبه 95/11/3 در همان ساعت قبلی انتقال یافت.


◀️۲- امتحانات مورخه 95/10/21 به روز دوشنبه 95/11/4 در همان ساعت قبلی انتقال یافت.


◀️۳- امتحانات مورخه 95/10/22 به روز سه شنبه 95/11/5 در همان ساعت قبلی انتقال یافت.