عضو گروه آموزشی
COM_DEFUNIV_NAME: آرش
COM_DEFUNIV_FAMINLY: ابراهیم آبادی
COM_DEFUNIV_MARTABEH: دانشیار
COM_DEFUNIV_HAMKARITYPE: تمام وقت
COM_DEFUNIV_DANESHKADEH: دانشکده فنی مهندسی
COM_DEFUNIV_GROUP: مهندسی معدن و زمین شناسی
COM_DEFUNIV_PAGEADDR: http://mail.qaemiau.ac.ir/ae.html
COM_DEFUNIV_EMAIL: Arash.xer@gmail.com
COM_DEFUNIV_GO_DANESHKADEH COM_DEFUNIV_GO_GROUP COM_DEFUNIV_PRINT_PROFILE_TEACH
COM_DEFUNIV_FIELD_ROW_LABEL COM_DEFUNIV_GRADE COM_DEFUNIV_RESHTEH COM_DEFUNIV_UNIV COM_DEFUNIV_PROJTITLE
1 دکتری تخصصی مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارائه مدلي براي پيش بيني عملكرد ماشين هاي بازويي حفر تونل - رودهدر
2 کارشناسی ارشد مهندسي معدن دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تحلیل پایداری و طراحی بهینه نگهداری تونل شماره 901 بلوک مرکزی معدن زغالسنگ سنگرود
3 کارشناسی مهندسي معدن دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن سرب و روی انگوران