مرحله دوم کمک مومنانه از سوی دانشگاهیان واحدقائم شهر طباعة
There are no translations available.


alt

پیمان ولی پور سرپرست واحدقائم شهر از مرحله دوم کمک های مومنامه دانشگاهیان واحد قائم شهر برای ماه محرم و صفر خبرداد.


امسال نذر محرم را خرج کمک مومنانه کنیم . مابا همدلی درپویش مبارزه باکرونا درآستانه ماه محرم و صفر به تقسیم این موهبت کمک می کنیم. لذاخانواده بزرگ وشریف دانشگاه آزاداسلامی قائم شهر در مرحله دوم جهت تامین سبدکالا واقلام بهداشتی برای خانوادهای نیازمند وآسیب دیده با اعلام کسرمبلغ دلخواه ازحقوق این ماه دراین کارخیر و حرکتانقلابی مشارکت خواهدکرد.

عزیزان داوطلب باارسال پیامک به شماره تلفن09112268792 بامدیر فرهنگی دانشگاه آقای محمدرضا علی نژاد آمادگی خود را دراین حرکت خداپسندانه تا 25 مرداد اعلام فرمایند.

لطفادرارسال پیامک نام ونام خانوادگی ومبلغ هدیه راعنایت فرمائید/.
ضمناً دانشجویان جهت شرکت دراین امر  خداپسندانه می توانند بصورت حضوری به دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده ها مراجعه نمایند.