کارشناسی پیوسته با آزمون (مهر 99) طباعة
There are no translations available.


بازگشت به صفحه پذیرش دانشجوگروه علوم انسانی


رشته‌های کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت
اقتصاد (20915) زن و مرد
حسابداري(21301) زن و مرد
حقوق (20803) زن و مرد
روانشناسي (20706) زن و مرد
زبان شناسي (20394) زن و مرد
زبان وادبيات انگليسي (20311) زن و مرد
زبان وادبيات فارسي(20101) زن و مرد
علوم تربيتي (20612) زن و مرد
علوم ورزشي (21475) زن و مرد
گردشگری (21952) زن و مرد
مترجمی زبان انگليسي (20315) زن و مرد
مديريت امور بانکي (21230) زن و مرد
مديريت امور گمرکي (21329) زن و مرد
مديريت بازرگاني (21207) زن و مرد
مديريت بيمه (21209) زن و مرد
مديريت دولتي (21210) زن و مرد
مطالعات خانواده (20615) زن و مرد

گروه علوم پایه

رشته‌های کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت
رياضيات و کاربردها (30123) زن و مرد
زمين شناسي (30401) زن و مرد
زيست شناسي سلولی مولکولی (30586) زن و مرد
شيمي کاربردي (30343) زن و مرد
شيمي محض (30349) زن و مرد
ميکروبيولوژي (30507) زن و مرد

گروه فنی و مهندسی

رشته‌های کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت
مهندسی صنایع (40310) زن و مرد
مهندسی صنایع غذایی (41427) زن و مرد
مهندسي برق (40119) زن و مرد
مهندسي پزشکي (40106) زن و مرد
مهندسي پليمر (40204) زن و مرد
مهندسي شيمي (40201) زن و مرد
مهندسي عمران (40401) زن و مرد
مهندسي کامپيوتر (41054) زن و مرد
مهندسي معدن (40510) زن و مرد
مهندسي مکانيک (40675) زن و مرد
مهندسي نساجي ( نساجی، پوشاک، مدیریت و ...) (40837) زن و مرد
مهندسي نقشه برداري (40374) زن و مرد

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

رشته‌های کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت
اقتصاد کشاورزي (50205) زن و مرد
علوم دامي (50101) زن و مرد
علوم و مهندسي آب (50397) زن و مرد
علوم و مهندسي شيلات (50667) زن و مرد
علوم و مهندسي محيط زيست (50668) زن و مرد
گياه پزشکي (50203) زن و مرد
مهندسي توليد و ژنتيک گياهي (50169) زن و مرد
مهندسي طبيعت (50187) زن و مرد
مهندسي فضاي سبز (50323) زن و مرد

گروه هنر و معماری

رشته‌های کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت
ادبيات نمايشي  (60321) زن و مرد
ارتباط تصویری (60140) زن و مرد
طراحی پارچه (60145) زن و مرد
طراحی لباس (60148) زن و مرد

دفتر خدمات مشاوره و هدایت تحصیلی دانشگاه ازاد آسلامی واحد قائم شهر در ساعات اداری شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 صبح 16

نشانی: قائم شهر- جنب پل تلار- دانشکده علوم انسانی- اتاق 317 آقای مهندس صمدی

ثبت نام دوره بدون آزمون مقاطع کارداني و کارشناسي پذيرش بر اساس صرفا سوابق تحصيلی(تمدید تا 7 مهر 99)

تلفن: 01142251347 - موبایل: 09025471214کارشناسی پیوسته با آزمون (مهر 99) (اعلام نتایج هفته اول مهر 99)