اطلاعیه مهم در خصوص شروع کلاسها از ۱۴ فروردین طباعة
There are no translations available.

alt

اطلاعیه بسیار مهمشروع فعالیت های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهربه صورت حضوری از ۱۴ فروردین ماه
به کلیه دانشجویان توصیه می شود به دقت این اطلاعیه را مطالعه نمایند.
نکات مهم:۱.کلیه کلاس های نظری و عملی در کلیه مقاطع تحصیلی از تاریخ ۱۴ فروردین ماه به صورت حضوری برگزار می گردد.
۲. جهت مشاهده مکان تشکیل کلاس خود به سامانه آموزشیار مراجعه نمایید.
۳. رعایت پروتکل های بهداشتی و تزریق حداقل ۲ نوبت واکسن جهت حضور در کلاس الزامی است