ثبت‌نام و انتخاب رشته دکتری تخصصی بدون آزمون (استعدادهای درخشان مهر 99) تمدید تا 10 شهریور طباعة
There are no translations available.

alt


بازگشت به صفحه پذیرش دانشجوآخرین مهلت ثبت نام 10 شهریور 99 و حداقل معدل 17 براي رشـته هـاي دامپزشـکی، 18/50 رشته‌هاي علوم انسانی و 17/50 براي سـایر رشـته‌هـا،دارا بودن حداقل نمره پایان‌نامـه 18/50 یا درجه عالی جهـت کلیـه رشته‌ها 

مهم: زمان دانش‌آموختگی و محل آن مانعی برای ثبت نام ندارد

رشته‌های دکتری بـدون آزمون (استعدادهاي درخشان) واحد قائم‌شهر شامل:

به اطلاع متقاضیان ثبت نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد سال 99 دانشگاه آزاد اسلامی می­‌‌رساند، ثبت نام از ساعت 13 پنج‌شنبه مورخ 16 مرداد ماه آغاز و تا 10 شهریور 99 ادامه خواهد داشت.

دفتر خدمات مشاوره و هدایت تحصیلی دانشگاه ازاد آسلامی واحد قائم شهر در ساعات اداری شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 صبح 16

نشانی- قائم شهر- جنب پل تلار- دانشکده علوم انسانی- اتاق 317 آقای مهندس صمدی

ثبت نام دوره بدون آزمون مقاطع کارداني و کارشناسي پذيرش بر اساس صرفا سوابق تحصيلی(تمدید تا 7 مهر 99)

تلفن: 01142251347  -  موبایل: 09025471214گروه علوم انسانی


رشته‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت ظرفیت نهایی پذیرش
آموزش زبان انگليسي (20312) زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
حسابداري (20301)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
حقوق بين الملل عمومي (20815)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
حقوق جزا و جرم شناسی (20805)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
حقوق خصوصي (20807)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
زبان شناسي (20394)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
زبان و ادبيات فارسي (20101)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مديريت رسانه (21181)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي (21287)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مديريت دولتي - مديريت تطبيقي و توسعه (21289)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني (21216)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش

گروه فنی مهندسی


رشته‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت ظرفیت نهایی پذیرش
مهندسي شيمي (40201)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مهندسي عمران -  سازه (40471)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مهندسي معدن- اکتشاف مواد معدنی (40541)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مهندسي معدن استخراج مواد معدنی (40411)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مهندسي نساجي - تکنولوژي نساجي (40803)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
مهندسي نساجي - شيمي نساجي و علوم الیاف (40819)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش

گروه علوم پایه


رشته‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت ظرفیت نهایی پذیرش
آمار (30801)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
رياضي - آناليز (30113)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
زیست شناسی جانوري - سلولی و تکويني (30496)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
زیست شناسی گیاهی- فيزيولوژي (30598)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
میکروبیولوژی(30507)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
شيمي - شيمي آلي (30314)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
شيمي - شيمي فيزيک (30313)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

رشته‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت ظرفیت نهایی پذیرش
اقتصاد کشاورزي - اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي کشاورزي (50174)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست (50173)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
اقتصاد کشاورزي - بازاريابي محصولات کشاورزي (50172)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
اقتصاد کشاورزي - سياست و توسعه کشاورزي (50179 )زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
اگرو تکنولوژی- علوم علفهاي هرز (50669)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
اگرو تکنولوژی- فیزیولوزی گیاهان زراعی  (50670)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
علوم دامی- تغذیه طيور (50121)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
علوم دامی- تغذيه دام (50118)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
علوم و مهندسی آب- آبياري و زهکشي (50656)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
علوم و مهندسي آبخيز-  حفاظت آب و خاک(50650)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش
علوم ومهندسی شیلات- تکثير و پرورش آبزيان (50431)زن و مرد 10 درصد ظرفیت نهایی پذیرش