اهداف و وظایف


بازنگری و ارتقاء برنامه های آموزشی:

- توسعه استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی به منظور افزایش تبادل اطلاعات علمی با سایر مراکز دانشگاهی

- ترغیب اعضای هیئت علمی در بکارگیری روشهای نوین آموزشی

- تلاش برای ارتقاء سطح آموزشی رشته های مختلف در حد استاندارد های بالا

- ایجاد شرایط مناسب برای شرکت دانشجویان در همایش ها و کارگاههای آموزشی

- استفاده از شیوه های نوین اطلاع رسانی برای کاهش رفت و آمد های دانشجویان به قسمتهای اداری جهت رفع نیاز های آموزشی  وپژوهشی آنان

- تهيه و تدوين برنامه درسي رشته هاي مقاطع تحصيلي جديد و مورد نياز دانشگاه

- ارتقاء جايگاه آموزش با كيفيت جهت افزايش كيفيت فارغ التحصيلان در كليه مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان كارشناسان، محققان و مديران آينده كشور كه از مؤلفه هاي اساسي و تعيين كننده توسعه كشور و رسيدن كشور به جايگاه بالاي علمي، اقتصادي و رفاهي

- کاهش درصد دانشجويان اخراجي و فارغ التحصيلان با كيفيت پايين در راستاي افزايش راندمان، كاهش هزينه هاي تلف شده، كم شدن سرخوردگي و تبعات اجتماعي و فردي آن

- ايجاد بستر لازم براي تحقيقات پايه اي، توسعه اي و كاربردي، با توجه به اينكه انجام رسالت دانشگاه در جهت كاربردي كردن علم منوط به توسعه تحقيقات پايه اي و تحقيقات پايه اي اساساً درگرو آموزش هاي قوي و مناسب

- توسعه برنامه هاي آموزشي متنوع براي تحت پوشش قراردادن طيف وسيعتري از اقشار جامعه و امكان ارائه علوم مختلف متناسب با نيازهاي جامعه


در بخش ارتقاء کیفیت:

- اصلاح و تكميل روش ارزشيابي كيفيت تدريس از طريق پردازش دقيق تر داده هاي جمع آوري شده

- بكارگيري مكانيسم هاي جديد سنجش كيفيت در مقاطع مختلف تحصيلي

- حفظ و تقويت فرهنگ باور به اهميت و ارزش والاي شغل معلمي در اساتيد محترم و در جهت ايفاي حقوق دانشگاه، كلاس، درس و دانشجو

- نظارت دقيق تر بر نظم برگزاري كلاس ها، روش هاي تدريس بكارگرفته شده، استفاده از مراجع جديد و نوكردن محتوي دروس در جهت ايفاي حقوق دانشجويان

- اجرائي شدن قوانين مربوط به شرح وظايف اعضاء هيئت علمي

- مدون كردن شرح وظايف اساتيد راهنما و اتخاذ راهكارهايي براي انجام صحيح وظايف استاد راهنما به منظور نظارت دائمي بر روند آموزشي دانشجويان و جلوگيري از افت تحصيلي آنها

- گسترش فرهنگ شاگردپروري


در بخش افزايش راندمان آموزشي:

- طراحي برنامه اي براي نظارت بيشتر بر روند آموزشي دانشجويان به خصوص دانشجويان ضعيف تر جهت اجتناب از مشروط شدن آنها يا افزايش تعداد مشروطي ها

- هدفمند كردن دوره هاي تحصيلات تكميلي و به خصوص پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري

- ارتقاء كيفيت كلاس ها و آزمايشگاههاي آموزشي

- بهبود  فضای آموزشي

- همفكري و همكاري با معاونت دانشجويي، فرهنگي جهت ايجاد فضاي هرچه سالمتر و متناسب با فرهنگ اسلامي-ايراني به منظور ايجاد تمركز فكري براي دانشجويان در راستاي درس خواندن بهتر

در بخش افزايش كميت:

- بكارگيري ظرفيت بلااستفاده آموزشي دانشكده هاي مختلف درجهت ارائه دوره هاي آزاد كوتاه مدت در جهت امكان ارتباط بيشتر با صنايع بدون ايجاد اختلال در روند عادي برنامه هاي آموزشي

- ايجاد بسترهاي لازم براي امكان ايجاد دوره هاي آموزش الكترونيكي و حركت درجهت تحقق اين آموزش ها

- حمايت از ايجاد رشته هاي جديد، بين رشته اي و بين دانشكده اي مطابق با نيازهاي روز جامعه

- ايجاد دوره هاي مشترك بين دانشگاههاي داخلي و بين دانشگاه و صنعت به ويژه در دوره هاي تحصيلات تكميلي با کمک معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

در بخش ايجاد ارتباط بين آموزش و پژوهش

- تقويت باور به وابسته بودن پژوهش واقعي، مؤثر و مفيد به آموزش هاي قوي و به روز

- ايجاد مكانيسم هاي تشويق براي بكارگيري نتايج فعاليت هاي پژوهشي در آموزش و به روز كردن آن

- ايجاد مكانيسم هايي براي فعاليت تمام وقت اعضاء هيأت علمي به منظور ايجاد فرصت مناسب براي فعاليت هاي توأم آموزشي و پژوهشي

- همفكري و همكاري بامعاونت پژوهشي به منظور رفع موانع ارتباط با صنعت و امكان جذب پروژه هاي بيشتر به دانشگاه

- همفكري و همكاري با معاونت پژوهشي جهت ارزيابي حمايت هاي انجام شده از فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه از ديدگاه تأثير روي روند كلي پيشرفت دانشگاه، جلب اعتماد صنعت، برقراري ارتباط بيشتر با صنعت و برآورد مادي و معنوي براي دانشگاه

- همفكري و همكاري با معاونت پژوهشي جهت ايجاد مكانيسم هاي نظارتي قوي بر انجام پروژه هاي صنعتي درجهت خواست و نيازهاي صنعت و به عبارتي انجام پژوهشي واقعي، مفيد و مؤثر

- نظارت دقيق تر بر انجام پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري درجهت توسعه تحقيقات پايه اي، توسعه اي و كاربردي

اهداف کلان:

- تربیت نیروی انسانی کارآمد، دانش مدار و توانمند مبتنی بر نیازهای جامعه

- ارتقای سطح علمی، توانمندیها و ظرفیت سازی اعضای هیات علمی

- اعمال حاکمیت آموزشی

- ایجاد و ارتقای کیفی برنامه های آموزشی

- ارتقای جایگاه دانشگاه در سطح ملی، منطقه ای و جهانی

- توسعه عرصه جغرافیایی خدمات آموزشی در سطح داخل و خارج از کشور

ارزشها و اصول کلی:

- محوریت ارزشهای اسلامی و ملی

- استقرار عدالت در تمامی ابعاد

- حفظ کرامت انسانی

- شایسته گزینی، شایسته مداری و شایسته سالاری

- دانایی محوری و ارزش مداری دانایی

- قانونمداری

- رضایت محوری

- بهره وری محوری

- نیازمحوری

- مشتری مداری

کانون توجه و تمرکز دانشگاه در حوزه آموزش:

یکی از کانونهای اصلی توجه دانشگاه به ارتقای کیفیت آموزش و کسب اعتبار ملی و جهانی می باشد که در این رهگذر بتواند در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور بطور موثرتری عمل نماید.
موضوع دیگری که بعنوان یک نکته قوت محسوب میشود و با تمرکز در آن می خواهد کارکرد مطلوبتری در توسعه سلامت و پزشکی جامعه بردارد، توجه به استعدادهای درخشان و نخبه پروری است که علاوه بر تامین بدنه کارشناسی قوی و مطمئن در حیطه سلامت و پزشکی بتواند سیستم های خبره را بوجود آورد.
کانون توجه دیگر دانشگاه در مجموعه مدیریت کلان دانشگاه، تمرکز بر توسعه رشته های تخصصی در مقطع تحصیلات تکمیلی است که تامین کننده بدنه تخصصی در عرصه هیات علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی مرتبط می باشد.


شرح وظایف

- اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاست ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات وآیین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی

- برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همكاری واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشكده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه

- پایش و ارزیابی عملكرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعكاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی

- برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین

- اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی

- ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت متبوع حسب مورد

- برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی  تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه

- نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی سازمان مرکزی و سایر واحدهای ذی ربط

- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن

- تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب

- ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر

- نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها

- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه

- برنامه ریزی و تنظیم فعالیت های  معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه

- همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه

- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه