امتحانات


معرفی مسئول امتحانات دانشگاه

 تحصیلات:
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  مسئول امتحانات دانشگاه
 شروع همکاری:  سال
 تلفن تماس:  01142155046
 پست الکترونیکی:  شرح وظايف اداره امتحانات:


1- ثبت کلیه نمره های دانشجویان اعم از کارآموزی، پروژه، معرفی به استاد، تک نمره، میهمانی، انتقالی و معادلسازی

2- انجام کلیه امور مربوط به برگزاری امتحان شامل قبل، در حین و بعد از امتحان

3- تحویل و بایگانی کلیه نمرات و صورتجلسات امتحانی

4- بررسی کارنامه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی و تایید نمرات آنان

5- تایید کارنامه دانشجویان انصرافی، انتقالی و مهمان

6- برنامه‌ریزی امتحانات قبل از شروع ترم و اعلام به خدمات آموزش واطلاع‌ رسانی به دانشجویان و اساتید

7- دریافت بموقع سئوالات امتحانی از استادان

8- تکثیر سوالات و بایگانی در قرنطینه

9- اقدامات لازم جهت جلوگیری از شرکت محرومین هر درس در جلسه امتحانی

10- تعیین شماره صندلی هر دانشجو در امتحان و اعلام آن در سایت و کارت ورود به جلسه دانشجویان

11- ارسال اوراق امتحانی به استادان جهت تصحیح

12- نظارت بر حسن اجرای امتحانات مطابق مقررات

13- ثبت غیبت دانشجویان غایب در لیست نمره و گرد‌آوری و بسته‌بندی اوراق امتحانی اساتید

14- دریافت لیست نمره از  اساتید در مهلت مقرر(حداکثر 10 روز پس از برگزاری امتحان)

15- تنظیم صورتجلسات امتحانی