اداره امور هیات علمی


معرفی رئیس اداره امور هیأت علمی
 نام و نام خانوادگی:   محمدرضا علینژاد
 تحصیلات:   فوق لیسانس مدیریت برنامه ریزی آموزشی
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  رئیس اداره امور هیأت علمی
 شروع همکاری:  سال ----
 تلفن تماس:  01142155062
 پست الکترونیکی:  
شرح وظایف اداره استخدام و تأمین هیأت علمی:

1- جذب و استخدام هيات علمي (نياز سنجي گروههاي تخصصي از طريق استعلام و درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار )

2- جذب بورسيه دكتراي تخصصي در رشته هاي ويژه و مورد نياز واحد

3- برگزاري و نظارت برتشكيل جلسات كميته منتخب واحد وابسته به هياتهاي مميزه سازمان مركزي (بررسي امور مربوط به ترفيعات ساليانه ،‌تبديل وضعيت استخدامي،‌ ارتقاي علمي)

4- صدور مرخصي ها (بدون حقوق ، استعلاجي ،‌استحقاقي)

5- صدور گواهي اشتغال به كار (تدريس)

6- بازخريد (ويژه اعضاي هيات علمي داراي پستهاي مصوب اجرايي كه به دليل مشغله نمي توانند از مرخصي استحقاقي خود استفاده نمايند)

7- صدور ابلاغ براي اعضاي هيات علمي كه از سوي رياست محترم واحد براي پستهاي مديريتي و اجرايي در نظر گرفته مي شوند (مانند روسا و معاونين دانشكده ها و مديران اجرايي ، صدور ابلاغ مديران گروههاي آموزشي كه از طريق انتخابات پيشنهاد مي شوند با دستور رياست محترم واحد ميسر خواهد شد.)

8- صدور حكم حقوقي اعضاي محترم هيات علمي تمام وقت و نيمه وقت

9- كارشناسي لازم جهت اعطاي تسهيلات :‌وام مسكن ، وديعه مسكن ،‌ضروري ،‌قرض الحسنه ،‌اتومبيل برابر ضوابط

10- به كارگيري نيروهاي مشمول متخصص جهت گذراندن طرح نظام وظيفه در دانشگاه حسب ضوابط

11- نظارت برساعات كارو اضافه كار مديران اجرايي

12- انجام كليه مكاتبات مربوط به اعضاي هيات علمي

13- بررسي و نظارت برگزارشات تدريس (فرم الف براي اعضاي هيات علمي +‌ فرم ب براي مدرسين مدعو )‌و ليستهاي پرداخت جهت ارسال به امور مالي

14- بررسي و تاييد قراردادهاي حق التدريس مدرسان مدعو و حق الزحمه براي كارشناسان ،‌تكنسين ها و استادكاران

15- بررسي كارشناسانه و تعيين نرخ حق التدريس استادان

16- نظارت برحضور اعضا هيات علمي در دوره ها و كارگاه هاي آموزشي