اهداف و وظایف

چشم انداز

 

دستگاه فرهنگی پژوهش محور، در رشد و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در محیط دانشگاه آزاد اسلامی و جامعه ایران با رویکرد ایمان افزایی، پیشتاز در تولید نظریه و اندیشه در حوزه دین و مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی

 

مأموریت

توسعه و گسترش فرهنگ و ارزش های اسلامی وانقلابی و پرورش انسانهای ارزشی، متعهد به اخلاق اسلامی، حافظ هویت معنوی و اسلامی در محیط دانشگاه آزاد اسلامی و ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان نسبت به تاسی از الگوی زندگی ایرانی-اسلامی، حرکت در راستای اسلامی شدن فضای دانشگاه، جلوگیری از بروز و شیوع آسیب های فرهنگی، روانی و اجتماعی دانشجویان، همکاری نظام مند و هدف دار با سازمان ها و نهادهای فرهنگی داخل و خارج کشور

 

محورهای فعالیت ها

اشاعه فرهنگ قرآنی و سیره زندگی اهل بیت

ارتقاء فعالیت های معرفت افزا در سطح دانشگاه

اهتمام به اسلامی شدن دانشگاه و تقویت اخلاق، ارزش ها و باورهای دینی

تبیین اندیشه های امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (دامت برکاته)

بهره گیری از فناوری های نوین در تولید و انتشار محتوای فرهنگی

توسعه و ترویج فرهنگ نماز

توسعه فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت

معرفی الگو های سبک زندگی ایرانی - اسلامی

اهتمام به فعالیت های پرورش محوری در فعالیت های فرهنگی و آینده پژوهی

ایجاد بستر مناسب برای تربیت دانشجویان آگاه نسبت به چالش های اجتماعی و خودمراقبتی ایشان در برابر آفات اجتماعی

هوشمندی و آسیب شناسی فعالیت ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی

توسعه فرهنگ مشارکت و نقد در فضای دانشگاه

حمایت از خلاقیت ها و مشارکتهای فرهنگی

ارتقاء سطح کیفی گذران اوقات فراغت دانشجویان در قالب اردوها و بازدیدهای فرهنگی

آشنایی دانشگاهیان با هویت ایرانی –اسلامی

افزایش سطح آستانه تحمل نقدپذیری در میان دانشجویان

ایجاد بستر مناسب جهت نقد، نظر و پیشنهاد از طریق برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی

توسعه فعالیت های مجازی فرهنگی

بهره گیری از ظرفیت های دانشگاههای کشور از طریق تعاملات فرهنگی

توسعه فضای فرهنگی و مذهبی