جشنواره مجازی از حماسه تا حماسه


قابل توجه دانشجویان کارمندان و استادان دانشگاهی. جشنواره ی سراسری ازحماسه تا حماسه.

ازهفته دفاع مقدس تا دهه فجر با جوایز نقدی  پانصدهزارتومان تا سه میلیون تومان. با انعکاس و بازروایت حماسه های چهل سال بالندگی ...درفضای  اینستاگرام

اطلاعات بیشتر را با مطالعه ایین نامه ی ذیل کسب بفرمایید.


دانلود آیین نامه