لیست رشته دکتری تخصصی Ph.D (ّبا آزمون) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر طباعة
There are no translations available.

رشته های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر -1399


انتخاب رشته داوطلبان دوره دکتری تخصصی سال 99 دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد. انتخاب رشته دوره دکتری تخصصی سال 99 دانشگاه آزاد اسلامی برای داوطلبانی که در آزمون سراسری دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور شرکت کرده اند، از ساعت 22 امشب 3 شهریور ماه آغاز و تا ساعت 24روز دوشنبه 10 شهریور ماه ادامه دارد. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور می توانند متناسب با مجموعه امتحانی خود حداکثر تا 80 رشته/ محل را در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کنند. داوطلبان لازم است با مراجعه به سامانه www.azmoon.org دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت کنند. متقاضیان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و درصورت دایر بودن رشته/ گرایش مورد تقاضای ایشان در دانشگاه آزاد اسلامی از طریق سامانه مذکور انتخاب رشته کنند. داوطلبان لازم است با کد شناسه انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور وکد ملی اقدام به ورود به سامانه کرده و پس از پرداخت وجه ثبت نام نسبت به انتخاب رشته/محل های مورد نظر خود به ترتیب اولویت اقدام کنند.


گروه علوم انسانی


رشته های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت ظرفیت نهایی پذیرش
آموزش زبان انگليسي (20312) زن و مرد 6
حسابداري (20301)زن و مرد 5
حقوق بين الملل عمومي (20815)زن و مرد 3
حقوق جزا و جرم شناسی (20805)زن و مرد 5
حقوق خصوصي (20807)زن و مرد 3
زبان شناسي (20394)زن و مرد 3
زبان و ادبيات فارسي (20101)زن و مرد 8
مديريت رسانه (21181)زن و مرد 3
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي (21287)زن و مرد 5
مديريت دولتي - مديريت تطبيقي و توسعه (21289)زن و مرد 5
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني (21216)زن و مرد 3

گروه فنی مهندسی


رشته های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت ظرفیت نهایی پذیرش
مهندسي شيمي (40201)زن و مرد 3
مهندسي عمران -  سازه (40471)زن و مرد 3
مهندسي معدن- اکتشاف مواد معدنی (40541)زن و مرد 3
مهندسي معدن استخراج مواد معدنی (40411)زن و مرد 3
مهندسي نساجي - تکنولوژي نساجي (40803)زن و مرد 6
مهندسي نساجي - شيمي نساجي و علوم الیاف (40819)زن و مرد 6

گروه علوم پایه


رشته های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت ظرفیت نهایی پذیرش
آمار (30801)زن و مرد 5
رياضي - آناليز (30113)زن و مرد 3
زیست شناسی جانوري - سلولی و تکويني (30496)زن و مرد 3
زیست شناسی گیاهی- فيزيولوژي (30598)زن و مرد 3
میکروبیولوژی(30507)زن و مرد 5
شيمي - شيمي آلي (30314)زن و مرد 6
شيمي - شيمي فيزيک (30313)زن و مرد 3

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

رشته های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر - کد 107
رشته-گرایش-کد جنسیت ظرفیت نهایی پذیرش
اقتصاد کشاورزي - اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي کشاورزي (50174)زن و مرد 3
اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست (50173)زن و مرد 3
اقتصاد کشاورزي - بازاريابي محصولات کشاورزي (50172)زن و مرد 3
اقتصاد کشاورزي - سياست و توسعه کشاورزي (50179 )زن و مرد 3
اگرو تکنولوژی- علوم علفهاي هرز (50669)زن و مرد 3
اگرو تکنولوژی- فیزیولوزی گیاهان زراعی  (50670)زن و مرد 4
علوم دامی- تغذیه طيور (50121)زن و مرد 4
علوم دامی- تغذيه دام (50118)زن و مرد 3
علوم و مهندسی آب- آبياري و زهکشي (50656)زن و مرد 3
علوم و مهندسي آبخيز-  حفاظت آب و خاک(50650)زن و مرد 3
علوم ومهندسی شیلات- تکثير و پرورش آبزيان (50431)زن و مرد 3