آموزش طرح سوال آزمون های آنلاین پایان ترم ویژه اساتید طباعة
There are no translations available.

طرح سوال آزمون های آنلاین

آموزش طرح سوال آزمون های آنلاین پایان ترم  ویژه اساتید

مراحل طرح آزمون:

1- ورود به سایت وادانا از طریق آدرس:    http://vadana38.iauec.ac.ir

2- ورود به مسیر طرح آزمون

3- اضافه كردن آزمون جديد

4- درج سوالات آزمون

5- پیش نمایش آزموندانلود