سامانه ثبت پروپوزال طباعة
There are no translations available.بدين‌وسيله تأکید می شود قبل از انتخاب استاد راهنما، حتماً از ظرفیت خالی استاد مربوطه (سامانه کدینگ) اطمینان حاصل فرمایید.

 

در خصوص ضمائم :

1-      مقتضي است دانشجويان محترم پس از اخذ تأييديه موضوع پايان نامه از استاد راهنما بلافاصله و قبل از ارسال درخواست به مدير گروه، در خصوص تكراري نبودن آن از سامانه هاي ايران‌داك يا سيكا اقدام نموده و تأييديه اخذ شده از سامانه هاي مزبور كه به صورت فايل Pdf مي‌باشد را بعنوان ضميمه و در هنگام بارگذاري پروپوزال پيوست الكترونيكي نمايند

2-    تكميل و پيوست الكترونيكي فايل تكميل شده "تعهدنامه دستاورد پایان نامه"  بصورت Pdf و سپس نگهداري نسخه امضاء شده تا زمان صحافي

3-    پيوست پروپوزال در قالب فايل Word


فایل های راهنما :

راهنمايي استفاده از سامانه پايش

مراحل ثبت نام در سامانه پژوهشیار

مراحل کلی ثبت و تکمیل پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سامانه پژوهشیار

فرم های تعهدنامه دستاورد پايان نامه

زمان مجاز دفاعجهت ورود به سامانه پژوهشیار کلیک کنید