عضو گروه آموزشی
نام: مسعود
نام خانوادگی: درویش گنجی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/mdganji.html
ایمیل: ganji_md@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران طراحی و شبیه سازی قطعات الکترونیکی مولکولی با استفاده از روش کوانتمی تابعیت چگالی-تابع گرین