فرآيند استفاده از امكانات سامانه اجرايي تقاضا و عرضه پژوهش و فناوري (ساتع) چاپ

سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری ( ساتع )

مقام معظم رهبــــــری حضرت آیت الله خامنه‌ای:

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهای آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهای کشور قرار بدهیم
نکته ای را که مورد تاکید بنده است ، آن است که پژوهش اولا مورد اهتمام قرار بگیرد ، ثانیا سمت و سوی پرداختن به نیازهای کشور را پیدا کند .یعنی حقیقتا پژوهش‌هائی بکنیم که مورد نیاز ماست


سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری ( ساتع )

سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری تحت نام "ساتع" تشکیل و در اختیار مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و همچنین شرکت‌ها و نهادهای سودده مشمول آیین‌نامه قرار گرفت. سامانه ساتع این امکان را فراهم می‌آورد که شرکت‌ها و نهادهای سودده نیازهای پژوهشی خود را از طریق آن به اشتراک بگذارند و از سوی دیگر، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری با اطلاع از اولویت‌های پژوهشی آنها، پروژه‌های تقاضامحور خود را در جهت حل مسائل و نیازهای پژوهش و فناوری این مؤسسات به آنها ارائه نمایند.

alt

alt