همایش ها و مسابقات


فیلتر عنوان     نمایش # 
عنوان مطلب | تاریخ | بازدیدها
همایش ملی هزاره شیخ طبرسی در واحد قائم شهر برگزار می شود
فرصت ارسال مقاله همایش ملی هزاره شیخ طبرسی تا 31 آذر سال جاری تمدید شد
ادامه ی مطلب | تاریخ : سه شنبه, 30 شهریور 1400 | بازدیدها : 140
همایش ملی مدیریت نگهداشت ساختمان با رویکرد نگرش سیستمی
عناوین پنل های تخصصی کنفرانس: جایگاه نگهداشت ساختمان در وظایف مهندسان مشاورمباحث حقوقی در نگهداشت ساختمانمبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمانعناوین کارگاه های تخصصی کنفرانس:وظایف و مسئولیت‌های مهندسان ساختمان در نگهداشت ساختمان - دکتر شیبانی اصلمباحث معماری در نگهداشت ساختمان - دکتر مسعودیمدیریت نگهدا...
ادامه ی مطلب | تاریخ : دوشنبه, 06 مرداد 1399 | بازدیدها : 2186
همایش ملی مدیریت نگهداشت ساختمان با رویکرد نگرش سیستمی
عناوین پنل های تخصصی کنفرانس: جایگاه نگهداشت ساختمان در وظایف مهندسان مشاورمباحث حقوقی در نگهداشت ساختمانمبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمانعناوین کارگاه های تخصصی کنفرانس:وظایف و مسئولیت‌های مهندسان ساختمان در نگهداشت ساختمان - دکتر شیبانی اصلمباحث معماری در نگهداشت ساختمان - دکتر مسعودیمدیریت نگهدا...
ادامه ی مطلب | تاریخ : دوشنبه, 06 مرداد 1399 | بازدیدها : 2077