تلفن تماس مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر چاپ

تلفن تماس کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهردانشکده علوم انسانی

نام و نام خانوادگی حوزه مربوطه داخلی تلفن مستقیم تلفن همراه شماره اتاق
دکتررضا فرصتی رئیس دانشکده 240 42241992 9111296329 312
مهندس حسن شیراوژن مدیر اداری 268 42251346 9111286591 315
علی فرج پور حراست 230 42251341
314
رقیه اصغری مدیر آموزش 245 42251340 9111297330 313
محمد ولی فقانی دفتر ریاست 240 42241992 9118577949 312
مهندس کوروش مجدی مسئول کامپیوتر 294 -- 9113264740 301
دکتر سعید احمد خسروی مشاور امین -- -- 9115717500 319
دکتر مژگان امدادی مشاوره -- -- 9112232534 305
محمد اندرز انتشارات -- -- 9112241398 310
دکتر محمد علی اکبری دفتر فرهنگ 286 -- 9111262750 309
طوبی بخشی امتحانات 269 42251345 9113236449 322
حمزه تقی پور امتحانات 269 42251345 9111193849 322
محمد‌رضا خسرویان امور مالی 270 -- 9112262098 323
ابوالقاسم ساداتی کارشناس آموزش 248 42241913 9307111868 317
ماریا باطبی کارشناس آموزش 248 42241913 9122319374 217
مهندس عسکری مسیبی کارشناس حسابداری 259 -- 9378781398 218
اسماعیل ظاهری کاردان آموزش 259 -- 9117143521 218
مهندس هادی شمالی کارشناس ارشد حقوق 281 -- 9112514128 219
مهندس مجید سماگوش کارشناس تربیت بدنی 262 -- 9112115010 221
شهین کلانتری کارشناس زبان انگلیسی 266 -- 9113140305 220
عزت عباسی صندوق رفاه دانشجویی -- -- 9111290679 230
مهندس رمضان صمدی مشاوره تحصیلی -- 42251347 9111541246 103
مریم موسوی امور پایان‌نامه 263 -- 9117754640 102
شهربانو پذیره کارشناس آموزش 274 42240095 9116641582 105
مهدی پاکزاد کارشناس آموزش 231 -- 9122683873 101
لیلا صفری کارشناس آموزش 274 -- 9113533879 105
مهدی عطاییان دفتر گروه مدیریت -- -- 9111136117 104
عباس مسافر ارسال مراسلات -- -- 9112268664 228
امیر باباتبار مسئوول حضور غیاب 289 -- 9112166242 --
زهره حسنی کارشناسی کتابخانه 271 -- 9112243425 12
رخساره نوریان کارشناسی کتابخانه 271 -- 9112249635 12
سهراب اصغری مسئول انتظامات 275 -- 9113267040
مهرداد فاضلی نگهبان 275 -- 9114736450
معصومه منتظری انتظامات خواهران 275 -- 9353769830
هادی سیر نگهبان 275 -- 9119263123
بهمن وهابی نگهبان 275 -- 9118552970
محمد علی مسافر نگهبان 275 -- 9119263202
سجاد براری تاسیسات برق 295 -- 9118128604
حسن فیض‌الهی خدمات 240 -- 9119493481
ام لیلا امامی خدمات -- -- 9115885058
حمید عباسی خدمات 240 -- 9112230226

دانشکده علوم مهندسی و هنر

نام و نام خانوادگی حوزه مربوطه داخلی تلفن مستقیم تلفن همراه شماره اتاق
سید مرتضی مستوری آز-زیرزمین ولایت 309
9111245045
مهندس عبداله طالبی آز-طبقه 1 رسالت 245
9112233567
سید مرتضی مستوری آز- طبقه2 رسالت

9111245045
مهندس مجید محمدیان آز- طبقه3 رسالت 252
9115791463
نفیسه عظیمی آز- طبقه 4 رسالت 249
9112237216
مهندس کاظم پاداشی کارگاه عمومی 236
9112240724
دکتر مسعود اصغری قراخیلی رئیس دانشکده

9111263623
رضا کتال دفتر رئیس دانشکده

9118565866
موسی رستمی
مدیر آموزش فنی و مهندسی

9119253548
سیده ماریا نبوی آموزش

9112243426
عبدالرضا باقریان آموزش

9118553125
همت بهروز آموزش

9364597712
مهندس سیامک یوحانا آموزش

9111134902
مهندس رضا محمودیان مسئول سخت افزار

9363598400
دکتر محمد نوروزیان امیری


9118985737
دکتر محمد رضا طوسی جمالی ناظر پایان نامه

9126709304
آقا رجبی مسئول کلاس‌ها

9119243567

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

نام و نام خانوادگی حوزه مربوطه داخلی تلفن مستقیم تلفن همراه شماره اتاق
دکتر فضل شیردل شهمیری ریاست دانشکده -- 42256380 9111558825
حسین طالب نژاد فرهنگی -- 42256389 9111155101
بهداد اسماعیلی مدیر آموزش -- 42256373 9112264640
عزت ا... ولی آموزش -- 42256384 9111260227
محمود محسنی آموزش -- 42256377 9118119884
سپیده یوسفیان آموزش -- 42256384 9111288068
مهندس سعید افضلی مسئول آزمایشگاه -- 42264072 9111262601
مهندس فرشاد بیانی کارشناس آزمایشگاه -- 42264072 9113267337
منظر محمدی کارشناس آزمایشگاه -- 42264072 9119234524
زهرا اسد نژاد کارشناس آزمایشگاه -- 42264072 9112249297
مهندس حمید قادری کارشناس آزمایشگاه -- 42256389 9399239813
مهندس ولی ذبیحی مدیر اداری -- 42256389 9378075984
قاسم رستگار مالی -- 42256389 9125945492
خسرو قادری دانشجویی ( تربیت بدنی) -- 42247031 9353463443
محمود یوسفی آموزش -- 42256372 9117178548
احمد سیر نگهبان -- 42256377 9119258985
محمد تقی خلیل نژاد نگهبان -- 42256377 9361246320
قاسم قنبریان نگهبان -- 42256377 9119497129
سید محسن قاسمی نگهبان -- 42256377 9111281599
رضا فرهادی نگهبان -- 42256377 9119483694

دفتر مرکزی

نام و نام خانوادگی حوزه مربوطه داخلی تلفن مستقیم تلفن همراه شماره اتاق
دکتر مهرداد زارع نژاد
رئیس 300 42155227-8 9111530047

مهندس حسینعلی باقری دفتر ریاست
42155229 9113267078
محمد غلامی لیمونی حراست 402 42155225

شکراله عبدی حراست 403


دکتر علیرضا حسین‌پور کاسگری رئیس پژوهش 382 42155116 9111120053
دکتر حبیب اسماعیل زاده رستم باشگاه پژوهشگران 386
9112287554
دکتر علی عباس زاده سوری مدیرپژوهش 384 42155223 9113134739
عشریه کتاب و مجلات 384 42155223 9126345491
مهندس محمد زحلی پژوهشیار
42155167 9111263747
سهراب عارفی گزینش 344 42155156 9119233973
آزاد شیرآقایی امور پایان نامه 392

9112261054
دکتر فاطمه ناظریان مسئول انفورماتیک 421 42155166 9112288097


مهندس فاطمه اسماعیل زاده کارشناسان رایانه 400 42155165 9111139433
مهندس عادله مظفری کارشناسان رایانه 397 42155165 9337728286
دکتر مهرداد متانی معاون توسعه 365 42155220 9111262457
مهندس عبداله آمده دفتر معاونت توسعه 365 42155220 9112282816
مهندس علی عبدی شهرودی مدیر اداری 364 42155142 9113266844
جمشید حاجیان تدارکات 369 42155118 9112242074
محمد زمان امیری مسئول خدمات 370
9111264550
خدیجه عارفی کارگزینی 366 42155082 9335488324
حسین مرادی ارسال مراسلات

9119232329
علیرضا محمودپور آهنگر کلائی روابط عمومی 361 42155140 9111244180
علی نژادی کلاریجانی مدیر مالی 362 42155136 9113265308
عشرت بخشی حقوق و دستمزد 363 42155136 9113263166
عزیزخان‌پور بیمه 363 42155136 9112233954
بهزاد محمدی اموال 363 42155136 9111285313
عباس غلامی مالی 363 42155136 9113143768
کاظم جلال السادات مالی 363 42155136 9113262231
علی آرایی مالی 363 42155136 9112545872
کیامرث رستمی 9115947213 363 42155136 9302606910
فرخنده حاج بابایی دبیرخانه 371 42155117 9010742717
محمد انوری دبیرخانه 371 42155117 9119520130
مهرانه ابویی برنامه ریزی آموزش 346 42155045 9111288406
رویا طاهرنژاد مدیر آموزش 354 42155041 9112413056
دکتر سیاوش افراشته گسترش رشته
42155089 9126864613
مهندس رحمت اله غریب فیروزی اموال

9355087091
رضا بهمنی نقلیه 297
9111281694
داریوش امیر‌آقایی نقلیه 297
9113280325
حسن کاظمی نقلیه 297
9112175715
مهدی حسن زاده نقلیه 297
9113260799


غلامرضا تقیان مسئول انبار
42155138 9114154593
دکتر داریوش زارعی
معاونت علمی 349 42155221 9112584842

موسی رستمی دفتر معاون آموزشی 349 42155221 9119253548
محمود نبی پور حقوقی 348 42155091 9113234920
اکبر قنبری حقوقی 348 42155091 9111293914
میترا رحیمی رئیس فارغ التحصیلان
42155048 9112235212
سید رحیم کریمیان کارگزینی هیات علمی 345 42155062 9113547741
قربانعلی وطن دوست کارگزینی هیات علمی 345 42155062 9113260544
فهیمه یوسفی کارگزینی هیات علمی 345 42155062 9111264706
فاطمه سلیمانی امتحانات 351 42155046 9113261078
مریم زاغی امتحانات 351 42155046 9113232348
علی نژادی
برنامه بودجه 344
9113265308
حسین رسولیان برنامه بودجه 344
9386309292
شهرام طالبی حوزه عمرانی
42155224 9113237149
حجت الاسلام عیسی اسماعیلی معاون فرهنگی دانشجویی 325 42155222 9113265737
محمدرضا علی نژاد مدیر فرهنگی 326 42155226 9112268792
حسین شالیکار فرهنگی 326
9112133483
سیده فاطمه اصفهانی فرهنگی 326
9112568094
افسانه باوند صدور مدرک تحصیلی ها 324
9111268975
صنمبر رمضانی صدور مدرک تحصیلی ها 324
9114137971
فاطمه بوداغی نقل و انتقالات 339
9111269224
محمود عزتی نظام وظیفه 321
9111298594
کیوان یوسفی فارغ التحصیلان

9119175197
فرشته نبوی بررسی پرونده 306
9308796005


بهادر ابراهیمی صندوق رفاه 296
9112263268
محمود داداشی تحویل مدرک 303
9359703793
قاسم رستگار تحویل چک 333
9125945492
غلام رضا نیک بخش امور شهریه 305
9111551838
رویا شعیبی یگانه امور شهریه

9113234896
مهدی آزمون تاسیسات 11
9119233997
دهقان تاسیسات

9112559037
رضا کارگر تاسیسات

9112248781

سماء قائم‌شهر

نام و نام خانوادگی حوزه مربوطه داخلی تلفن مستقیم تلفن همراه شماره اتاق
دكتر سید ابراهیم بابائي ساروکلائی ناظر  معاونت سما
42252847 9111265084
دكتر امیر تقي پور اسرمی سرپرست آموزشكده
42258964 9131331487
قاسم اسمعيلي امور اداري
- 9111266799
رضا استادي امور عمومي
42256375 9111292549
خطي امور مالي
42256379 9112244225
ميرزائي مدير پژوهش
42258967 9118130031
قصابيان امتحانات
42248613 9111266136
محمدي مدير فرهنگي
42256386 9113262486
حجت الاسلام محمد علی امامي فرهنگي معاونت
42261534 9113558185

دفتر هيات علمي
42256372

پور مردادي ثبت نام بدون آزمون
42256391 9112247229
لیلا يزداني ثبت نام بدون آزمون

9111266806
دكتر حسيني فارغ التحصيلان
42256378 9111589831
مهجوري فارغ التحصيلان
42256378 9112233025
حسن زاده امور دانشجويي
42256382 9351727225
اسداله پور آموزش
42256386

جلال پور آموزش
42256387 9111539841
خليلي حراست
42256390

كاكوئي امور مدارس
- 9119243502
حميدي كارگزيني
- 9359094359
شيردل دبيرخانه
-

اصغري نيا مديريت هنرستان
42375959 9111572317
حسين قاسمي معاون اجرايي هنرستان
42375501 9373165297
مهدي صفري معاون آموزشي
42270235 9112110398
احمد صفايي معاون پرورشي
42377224 9101020656
شيرخاني مديريت دبيرستان پسرانه
42375500 9111148036
بابائي معاون آموزشي
42375500 9113238433
يادگار معاون اجرايي
42375500 9363044842
طالبي معاون پرورشي
42375500 9111268230
کیوان مرادپور مديريت متوسطه اول پسرانه
42271221 9112285482
جهاني معاون اجرائي
42271221 9039587140
عبدي معاون آموزشي
42271221 9372313898
ناهید مجيديان مديريت متوسطه دوم دخترانه
42206353 9112267365
اسماعيلي معاون آموزشي متوسطه دوم دخترانه
42204682 9112267490
موسوي معاون اجرايي
42204682 9111282245
اماني مديريت متوسطه اول
42224115 9111160530
گنجيان معاون آموزشي
42224115 9390263074
گرجي معاون پرورشي
42224115 9901758082
كريمي مديريت دبستان دخترانه شعبه 1
42246457 9117806268
علي‌پور معاون آموزشي
42246457 9112284037
گوران معاون اجرائي
42246457 9114393087
حبيبي معاون پرورشي
42246457 9113269483
حسيني مديريت دبستان دخترانه شعبه 2
42279960 9112296802
ابراهيم نژاد معاون آموزشي دخترانه شعبه2
42279960 9112270835
طالبيان معاون اجرائي
42279960 9112236534
مشكي معاون پرورشي
42279960 9113269483
قنبري مديريت دبستان پسرانه شعبه 2
42044998 9113236392
اسدي معاون آموزشي دبستان پسرانه شعبه 2
42044997 9356118408
عباس صفت معاون اجرائي دبستان پسرانه شعبه 2
42044997 9013545414
صوفي معاون پرورشي
42044997 9114462944
رحماني مديريت دبستان پسرانه شعبه 1
42229534 9119235108
توكلي معاون پرورشي
42229534 9113262969
سيفي معاون اجرائي
42229534 9118605531