اطلاعیه مهم در خصوص "تمدید"انتخاب واحد نیمسال تابستان ۹۹۳ چاپ

alt


اطلاعیه مهم در خصوص "تمدید"انتخاب واحد نیمسال تابستان ۹۹۳
* با آرزوی توفیق و تندرستی به اطلاع می رساند*  *انتخاب واحد نیمسال تابستان تا روز دوشنبه  ۴ مردادماه تمدید شد. همچنین دروس ارائه شده در نیمسال ۹۹۳ هنوز در سامانه وادانا بروزرسانی نشده است. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.*