اطلاعیه شروع ترم تابستان چاپ


alt

با توجه به بخشنامه سازمان شروع ترم تابستان از دوم مرداد ماه خواهد بودانتقال اطلاعات از آموزشیار به وادانا با موفقیت انجام شده است و‌ واحدها میتوانند از شنبه کلاس های تابستان را شروع نمایندلازم به ذکر است ورود اساتید برای ترم تابستان طبق ورود به آموزشیار می باشد و در صفحه اول ورود به وادانا توضیح داده شده است.

نحوه ورود اساتيد

 نام کاربری: کد ملی@edu

رمز عبور: کدملی
و برای دانشجویان همانند ترم گذشته می باشد و تغییری نکرده است.

اساتید برای مشاهده نمرات و آزمونهای نیمسال دوم  می بایست با نام کاربری و‌ رمزعبور قبلی  وارد  سامانه وادانا شوند.


✼═♻️ دانشگاه آزاداسلامی قائم شهر را درشبکه های اجتماعی دنبا

کنید.

https://t.me/iauqaem
https://instagram.com/qaemiau