مرتب سازی بر اساس: نام | توضیحات

فرم های تعهدنامه دستاورد پايان نامه ( دانلود)

فرم های تعهدنامه دستاورد پايان نامه

سه شنبه, 15 مرداد 1398
اندازه فایل :39.50 کیلوبایت

آیین نامه زمان دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ( دانلود)

آیین نامه زمان دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دوشنبه, 14 مرداد 1398
اندازه فایل :67.45 کیلوبایت

هزینه مازاد درمان کارکنان دانشگاه ( دانلود)

هزینه مازاد درمان کارکنان دانشگاه

یکشنبه, 13 مرداد 1398
اندازه فایل :1.79 مگابایت

منابع آزمون دوره دکتری سال ۹۹ ( دانلود)

منابع آزمون دوره دکتری سال ۹۹

چهارشنبه, 09 مرداد 1398
اندازه فایل :543.75 کیلوبایت

دستورالعمل طرح تعاون استانی، ماموريت و انتقال اعضای هيات علمي ( دانلود)

دستورالعمل طرح تعاون استانی، ماموريت و انتقال اعضای هيات علمي

سه شنبه, 15 مرداد 1398
اندازه فایل :1.55 مگابایت

فرم عضويت و تبديل وضعيت هيأت علمي ( دانلود)

فرم عضويت و تبديل وضعيت هيأت علمي

یکشنبه, 06 مرداد 1398
اندازه فایل :113.53 کیلوبایت

مراحل ثبت نام در سامانه پژوهشیار ( دانلود)

مراحل ثبت نام در سامانه پژوهشیار

رشته گرايش هاي واحد قايم شهر از كارداني تا دكتري تخصصي ورودي 99-98 ( دانلود)

رشته گرايش هاي واحد قايم شهر از كارداني تا دكتري تخصصي ورودي 99-98

فرم ارزشیابی اعضای هیات علمی ( دانلود)

فرم ارزشیابی اعضای هیات علمی

چهارشنبه, 19 تیر 1398
اندازه فایل :358.26 کیلوبایت