آموزش طرح سوال آزمون های آنلاین پایان ترم ویژه اساتید چاپ

طرح سوال آزمون های آنلاین

آموزش طرح سوال آزمون های آنلاین پایان ترم  ویژه اساتید

مراحل طرح آزمون:

1- ورود به سایت وادانا از طریق آدرس:    http://vadana38.iauec.ac.ir

2- ورود به مسیر طرح آزمون

3- اضافه كردن آزمون جديد

4- درج سوالات آزمون

5- پیش نمایش آزموندانلود