کلیپ معرفی دانشگاه آزاد واحد قایمشهر طباعة
There are no translations available.

   

دانشگاه آزاداسلامی قائم شهر

 رتبه اول بین واحدهای شمال کشور(مازندران،گیلان،گلستان)

رتبه سوم
بین۴۰۰واحددانشگاهی کشور

دررتبه بندی پایگاه(isc)راکسب نمود.

برای دریافت کلیپ معرفی دانشگاه آزاد واحد قایمشهر کلیک کنید.