تیم لیگ دسته 1 کشوری والیبال سامسونگ قائم شهر در این فصل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر اردو زد چاپ

 تیم لیگ دسته 1 کشوری والیبال سامسونگ قائم شهر در این فصل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر